Author Archives: Nhân Lê

THUẬT NGỮ GOLF

THUẬT NGỮ GOLF

Table of Contents Giới thiệu Các thuật ngữ cơ bản trong golf – Fairway: Là phần đất bằng và rộng rãi giữa tee và green – Tee: Đây là nơi đặt bóng để đánh. Thường là một cái đinh nhỏ … Read More